Privatlivspolitik

GENERELT

Vi beskytter til enhver tid dine personlige oplysninger i henhold til de gældende love, og vi videregiver af selvsamme årsag derfor aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart, medmindre videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for vores behandling af din sag eller afviklingen af vores begivenheder. Vi benytter derfor primært dine personlige oplysninger til at gennemføre dine køb af ydelser på vores hjemmeside. 

BRUG AF HJEMMESIDEN

Vi beskytter til enhver tid dine personlige oplysninger i henhold til de gældende love, og vi videregiver af selvsamme årsag derfor aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart, medmindre videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for vores behandling af din sag eller afviklingen af vores begivenheder. Vi benytter derfor primært dine personlige oplysninger til at gennemføre dine køb af ydelser på vores hjemmeside. 

REFUNDERING

I henhold til forbrugeraftaleloven, § 18 stk. 2, nr. 12, er køb af billetter til vores Camps ikke omfattet af dansk rets almindelige fortrydelsesret. Det er derfor ikke muligt at få billetten refunderet, hvis du bliver forhindret i at deltage. 

Hvis du er forhindret i at deltage, har du dog mulighed for at overdrage billetten til en anden deltager, hvorefter I blot afregner internt mellem jer. Deadline for overdragelsen er dog senest 5 dage før Campens start, hvilket er af hensyn til vores holdinddeling.

En evt. overdragelse af din billet er først gyldig når vi har fået følgende info på den nye deltager tilsendt til Info@fodboldogevent.dk.

  • Fulde navn
  • Fødselsdato
  • Position på banen
  • Email til en forælder
  • Mobil til en forælder