PERSONDATAPOLITIK

Denne informationsmeddelelse er lavet af Fodbold og Event (herefter benævnt FE", "vi", "os" eller "vores" i denne informationsmeddelelse).

Formålet med denne informationsmeddelelse er at give dig information om, hvordan og hvorfor vi indsamler og behandler dine personoplysninger som dataansvarlig, når du besøger denne hjemmeside og/eller når du interagerer med os via denne hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til denne informationsmeddelelse eller til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os her:

Info@fodboldogevent.dk.


Direkte kommunikation
Vi indsamler dine data, når du besøger vores hjemmeside, og du har direkte kommunikation og korrespondance med os f.eks. du indgiver en anmodning, eller du ønsker at udøve dine rettigheder.
Generelt bruger vi interesseafvejningsreglen i artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle databeskyttelsesforordning som behandlingsgrundlag, fordi det er i vores legitime interesse at levere og forbedre de tjenester, der tilbydes dig på internet side. (Vi bruger også en samtykkeregel i artikel 6 (1)(a), når du anmoder om at modtage vores nyhedsbrev.)


Cookies
Vi indsamler tekniske data om dine browsinghandlinger og mønstre på vores hjemmeside. Denne indsamling af adfærdsdata sker ved hjælp af cookies på vores websteder, serverlogfiler eller lignende teknologier. Bemærk venligst, at du altid har ret til at afvise eller deaktivere de ikke-funktionelle browsercookies. Gå til vores [Cookiepolitik] for at få yderligere information.


Vi modtager tekniske data fra tredjeparts analyseudbydere [Google Analytics] om dit besøg på vores hjemmeside. Bemærk venligst, at du som bruger til enhver tid kan fravælge at blive sporet af Google Analytics på tværs af alle websteder ved at besøge: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Generelt bruger vi interesseafvejningsreglen i artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle databeskyttelsesforordning som behandlingsgrundlag, fordi det er i vores legitime interesse at levere og forbedre de tjenester, der tilbydes dig på internet side. Vi bruger også en samtykkeregel i artikel 6 (1)(a), før vi indsamler tekniske data fra ikke-funktionelle cookies eller tredjepartsanalyser indsamler data om dit besøg på vores hjemmeside.


Datatyper
De data, du indsender til os, når du besøger vores hjemmeside, er typisk dit [navn, e-mailadresse, telefonnummer] og tekniske data, som omfatter IP-adresser, browsertyper og -versioner, tidszoneindstillinger, browser-plugins, operativsystemer i enhed du bruger til at få adgang til vores hjemmeside.


Opbevaring og sletning
Vi opbevarer kun dine personlige data og oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som vi indsamlede dem til. For at bestemme opbevaringsperioden for dine data tager vi nøje hensyn til mængden, arten og følsomheden af ​​dine oplysninger og data, den potentielle risiko og andelen af ​​skaden, som enhver uautoriseret brug eller videregivelse kan have på din personlige eller fagligt velbefindende. Vi opbevarer ikke data længere, end det er nødvendigt. Dine data kan dog opbevares og/eller arkiveres i en begrænset periode, som ikke må overstige 5 år (medmindre juridiske forpligtelser eller regler kræver eller tillader en længere opbevaringsperiode).


Modtagere af dine personlige data
Under vores proces kan andre parter behandle dine personoplysninger, for eksempel offentlige myndigheder eller tjenesteudbydere, der leverer it-systemer og hjælper med administrative funktioner.
Vi videregiver ikke dine personlige data til andre modtagere, medmindre vi er forpligtet til det.


Dine rettigheder
Du har til enhver tid lov til at udøve dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.


Adgangsret
Du har ret til at få adgang til de oplysninger, vi behandler om dig, og til at modtage visse yderligere oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.


Ret til berigtigelse
Du har ret til at få berigtigelse og supplere eventuelle urigtige oplysninger om dig. Det kan for eksempel være ved at give yderligere oplysninger.

Ret til sletning
I visse situationer har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Dette omfatter for eksempel, når sådanne oplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet eller behandlet, eller hvis behandlingen af ​​sådanne oplysninger er ulovlig.


Ret til begrænsning af behandlingen
I visse situationer har du ret til at begrænse behandlingen af ​​dine personoplysninger. Det betyder, at vi ikke kan behandle oplysningerne på anden måde end opbevaring, medmindre vi har dit samtykke eller visse omstændigheder gør sig gældende.


Ret til at gøre indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger af årsager, der vedrører din specifikke situation.


Ret til dataportabilitet
I visse situationer er du berettiget til at indhente de personoplysninger, du har oplyst, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til uden hindring at overføre sådanne personoplysninger til en anden dataansvarlig.


Ret til at trække samtykke tilbage
Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke til behandlingen af ​​dine personoplysninger tilbage. Vær dog opmærksom på, at dette ikke træder i kraft før tidspunktet for en sådan tilbagetrækning. Det påvirker derfor ikke lovligheden af ​​vores behandling af dine personoplysninger før det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage.


Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/


Hvis du ønsker at gøre krav på en eller flere rettigheder, bedes du kontakte os på info@fodboldogevent.dk

Vi har brug for at indhente din tilladelse til, at vi modtager og behandler dine personfølsomme oplysninger i forbindelse med du deltager i fodboldskole hos Fodbold – og Event i sommeren 2022. 

Det drejer sig om fødselsdato, mailadresse, mobilnummer, tøjstørrelse mv på dig som fodboldspiller. Vi deler dine oplysninger med den fodboldtræner du skal træne med og fodboldskolelederen der er på fodboldskolen.

Samtidig har vi brug for du giver os tilladelse til, at vi bruger billeder og video på vores hjemmeside, facebook, LinkedIn og Instagram. På de sociale medier og hjemmeside fremgår altid kun spillerens fornavn. Hvis dette ikke ønskes bedes der sendes en mail til fodboldskole@fodboldogevent.dk senest 1 måned før fodboldskolestart. 


Klager til Datatilsynet
Eventuelle klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Du kan læse mere om proceduren for indgivelse af klage på Datatilsynets hjemmeside:
https://www.datatilsynet.dk/